Wagyu - Fredericksburg Wasabi

Breedplan
Reg No: 78444080 Birth: 20110911
ID No: FGW120001 Breeder: Fredericksburg Wagyu
Sire's Lineage:
ITOSHIGEFUJI 147
PGS
ITOFUJI J483
PGD
DIA 30 NOBURU J920752
Dam's Lineage:
WOODVIEW LAKE WAGYU 09339
MGS
ITOSHIGENAMI TF148
MGD
LAKE WAGYU B050

More Wagyu Bulls

MARBLE BEEF RED HEART
KIRSTEINS FUKUTSURU HIGH STEAKS
Kuro Kin Teruakitsuki
Lake Wagyu C86