Wagyu - KIRSTEINS FUKUTSURU HIGH STEAKS

Reg No: 80082191 Birth: 20140205
ID No: PK140001 Breeder: ANEL KIRSTEIN TRUST
Sire's Lineage:
TAKEDA FARM FUKUTSURU 004
PGS
IMJFMJ068 FUKUTSURU J068
PGD
TAKEDA FARM ITOCHIYO
Dam's Lineage:
X LAKE WAGYU F D023
MGS
ITOZURUDOI TF151
MGD
CAMPANELLA ITO MICHI

More Wagyu Bulls

MARBLE BEEF RED HEART
Fredericksburg Wasabi
KIRSTEINS FUTURE INVESTMENT
Kuro Kin Teruakitsuki