Wagyu - Kuro Kin Teruakitsuki

Reg No: Birth: 20050717
ID No: KKWFA0871 Breeder: KURO KIN WAGYU
Sire's Lineage:
WESFX0179 WESTHOLME TERUAKITSUKI
PGS
IMJFAJ2810 KITATERUYASUDOI J2810 HONGEN
PGD
PEDFAW47 SEKIOKURA J764481
Dam's Lineage:
KKWFW0784 KURO KIN KENSEI 7
MGS
IMUFM1615 MICHIFUKU
MGD
KKWFT0010 KURO KIN KENSEI 2

More Wagyu Bulls

Stella MACQUARIE R080
Stella ITOSHIGENAMI R078
Lake Wagyu C87
Infracor Ichiro “BIELIE”